Tramitació garantíes

Garantias de productes: 

GARANTÍES SEGONS LLEI 22/2010 DEL 20 DE JULIOL, DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA. 

El consumidor podra reclamar cuan el producte no fos conforme amb el contracte:
 
 • El bé adquirit no s´ajusta a la descripció dealitzada pel venedor
 • El bé adquirit no serveix per als usos als que ordinariament es detinen els bens de consum del mateix tipus.
 • No presenta la cualitat i el comportament esperat, especialment tenin en compte les declaraciones públiques (publicitat,etiquetat...) sobre les seves catacterístiques concretes fetes pel venedor o el fabtricant.

El consumidor y usuari te dret a:
 
 • Reparar o sustituir.  El consumidor podra triar per la reparación o sustitució, menys en el cas de que una de les dues opcions sigui imposible o desproporcionada. Es considerara desproporcionada la que tingui un cost superior. No es poden substituir els bens no fungibles (Cuan son de natura especifica) ni els de segona ma. Tant la reparació com la sustitució s´ha de realitzar en lapsus de temps raonable i de forma totalment gratuita.

  NOTA: Actualment molts fabricants gestionen directament les averies o incidencies dels seus productes  per donar un servei postventa de cualitat i reduir els temps. En aquests casos Sistemas de Compuacion opr Modulos s.l sempre indicara les instruccions per facilitar la gestió. El client, sempre pot triar tramitar les garanties mitjançant el servei técnic de Sistemas de Computacion por Modulos.
Tramitació de garantíes de productes promocionals, packs o regalos. Si es tracta d´un regal es substituirà per altre igual o en el cas de que no sigui posible, de igual valor, mai per diners. Si es tracta d´un producto en promoció o pack, si no fos posible la reparació o sustitució es tornará l´import equivalent. Calculat tenin en compte el preu real del producte i el descompte aplicat al client al moment d´adquirirlo en promoció.

Anulación de garantías / Anul.lació de garanties :

La garantía podrá quedar anulada por las siguiente causas / La garantia pot ser anual.lada per les seguents causes: 

 • Incorrecta utilització, manipulació o manteniment per par del client d´un equip,kit multimedia, component o perifèric.
 •  Problemes de software o virus.
 • Components cremats per sobretensions o sobre intensitats eléctriques.
 •  Components trencats o danyats sotmesos a impacte.
 • Incorrecta reparació, modificació o ampliació per part del client d´un equip.
 •  Deteriorament, eliminació, ocultació per part d´un client de la etiqueta de garantía de Sistemas de Computación por módulos o del fabricamt de tots els productes (inclosos els que formen par d´un equip, kit multimedia o semiequip) fabricats o distribits per Sistemas de Computación por Módulos.

No s´aceptara cap material danyat o amb mostres d´una manipulació incorrecta.

La garantía no cubreix:

La garantia no cubreix els defectes provocats per l´us incorrecte del producte.

En aquests casos el consumidor deurá ferse carrec de la reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantía: 
 • Defectes i deteriorament produits per fets externos, accidents, principalment eléctrics, per utilització no conforme a les instruccions de Sistemas de Computación por Modulos s.l
 • Productes modificats o reparats pel client o cualsevol altre persona no autoritzada per Sistemas de Computación por Modulos s.l així com els productes que son objecte d´un contracte de soport especific.
 • Incorrecta congfiguració software/Hardware per part del client, d´un equip, component o periféric. Incorrecta configuració software/hardware o avería en un equip provocada per un component no suministrat per Sistemas de Computación por Modulos s.l
 • Infecció de virus informátic per part del client, en equips, discos durs o disquetes de drivers o sfotware adicional.

La reparació dels casos anteriors será facturada. Tarifa de reparació: 36,90 Euros l´hora (IVA no inclos).

Aquestes condicions de garantia no afecten als drets estatutaris del consuidor aparats per la legislació aplicable. Els suports óptics (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) no tenen garantia una vegada que l´embalatge ha sigut obert, pagant el cost del transport el client.
 
El client es responsabilitza de les dades o informació al material a reparar y de realitzar les pertinents copies de seguretat.
Aixi mateix, la garantía actuará respecte als vicis ocults y defectes de fabricació del producte conform a lartíclé 1490 del CC.
Sistemas de computación por módulos s.l no es responsabilitza de la informació personal que contengui el PC o unitat de almacenatge.

Tramitació de la garantía:

El consumidor y usuari podrá tramitar la garantía posantse en contacte amb Sistemas de computación por módulos s.l. No obstant, existeixen certs fabricants que gestionen directament les averíes/defectes/incidencies produides en els seus productes per donar un servei postventa de cualtdat y reduir els temps. En aquest cas el client podrá optar por portar o enviar el producte averiat directament al SAT del fabricant, generalment sense cap cost per el client.

 
En el cas de que el client desitgi tramitar les garanties directament amb Sistemas de Computacion por modulos s.l deurá enviar un correu electrónic a:

Rma1@tecnologiamodular.es

Al cual deu indicar les seguents dades:

Part Number del producte defectuos

Número de serie del producte defectuos

Nº factura y data de compra del producte defectuos

Breu descripció de la avería que presenta el producte.

Nom, direcció, ciutat, codi postal y teléfon de contacte del client.


En breu rebrá un correu electrónic amb un Nº de RMA asignat, deurá enviar el producte be embalat a ports pagats a la seguent adressa: C/Sepúlveda 171 Barcelona 08011 Dpto RMA
 
A la etiqueta de envíament deurá estar reflexat el Nº de RMA asignat y dins del paquet deuerá introduir el formulari de Rma enviat anteriorment per correu electrónic.
 
NO ES RECEPIONARÁN ALS NOSTRES DEPARTAMENTS ELS PAQUETS QUE NO TINGUIN EL NOMBRE DE DEVOLUCIÓ.
 
Una vegada tramitada la garantía, Sistemas de computación por módulos l´hi enviará el producte reparat o substituir per transport amb el transport pagat.
 

 

Utilicem cookies propies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrarli publicitat relacionada amb les seves preferencies mitjançant l´análisi dels seus hábits de navegació. Si continúa navegant, considerarem que acceptes el seu us.

Acceptar
Búsquedas: Resultados: Tiempo: